Plastic Soep

Plastic Soep of zoals in het Engels Plastic Soup is een welvaartsfenomeen. Maar niet alleen dat, ook een teken dat mensen het niet zo nauw nemen met de omgeving waarin ze leven. We zien het dagelijks om ons heen: je doet boodschappen op de markt of in de buurtsuper en je aankopen worden is een plastic zak of plastic tas aan je meegegeven. Natuurlijk stop je thuis dat plastic afval in de vuilnisbak, maar weet je dat dat plastic eigenlijk bij het chemisch afval thuis hoort? Gescheiden inzamelen dus. Plastic kan heel goed recycled worden. Er zijn overal wel recycling bedrijven die dat graag willen doen. Ze maken er weer andere plastic gebruiksvoorwerpen van zoals plastic drinkglazen en plastic servies of zelfs nieuwe plastic draagtassen.

Plastic

Helaas komt niet alle plastic in de afvalbak terecht maar belandt op straat. Het plastic van je kaugom of snoepje, dat je tijdens het winkelen in je mond stopt, wordt al gauw zomaar op straat gegooid. Dat komt vervolgens in de riolering terecht, daarna in het oppervlaktewater zoals kanalen en rivieren en uiteindelijk als plastic soep in zee. Plastic vergaat niet makkelijk, dat kan vele jaren duren. Wel verbrokkelt het, het valt uiteen in kleine stukjes en die blijven in het water zweven. Op de lange reis naar en in de oceaan worden de stukjes steeds kleiner en mede door de felle kleuren die dit afval plastic heeft zien de dieren in de zee, de vissen en andere zeedieren, het makkelijk aan voor iets eetbaars en slikken het in. Helaas verteert het niet in het lichaam van de dieren en vissen, simpelweg omdat het geen voedsel is en nauwelijks afbreekbaar. Jaarlijks sterven ontelbare zeedieren, vissen, vogels en schildpadden omdat ze te veel plastic in de maag hebben.

Plastic soep oceaan

Niet alleen Nederland maar nagenoeg elk land loost zijn afvalwater in de rivieren en dat komt op die manier in de oceanen terecht. Al die kleine deeltjes zijn te licht in gewicht om naar de bodem te zakken van de oceanen maar blijven drijven. Als je nu naar de oceanen kijkt vanuit een sateliet zie je dat de oceaanstromingen een soort draaikolk vormen op een paar plaatsen. Uit de natuurkunde weten we dat er een centrifugaal werkende kracht wordt uitgeoefend op alles wat er in het water zweeft. Zo ook met al die plastc afval deeltjes, plastic bekers en plastic flessen die over boord gegooid worden. Deze vormen uiteindelijk de plastic soep.

Al dat afval en de kleine plastic deeltjes komen samen in het centrum van zo’n draaikolk in de oceaan en vormen daar een hoge concentratie van plastic afval in het kostbare zeewater. Dat is nu wat we de Plastic Soep of Plastic Soup noemen. Er zijn in de oceanen 5 van die grote draaikolken waar al dat plastic soep zich verzamelt en samenkoekt. We noemen dat Gyres. Er zijn er twee in de Atlantische Oceaan, twee in de Stille Oceaan (Pacific Ocean) en een in de Indische Oceaan waar plastic soep te vinden is. In totaal twee op het Noordelijke en drie op het Zuidelijke halfrond.

Scheepvaart en Plastic Soep

De scheepvaart doet zijn best om deze plastic soep gebieden te mijden. Hun motoren zouden beschadigd kunnen raken van deze plastic soep. De plastic soep vormt er een dikke laag brij die wel 10 meter dik is op een paar plaatsen en enkele kilometers in doorsnee.

Recyclenplastic soep

Dat we wat aan deze plastic soep moeten doen is duidelijk. De Verenigde Naties heeft plastic soep al hoog op de agenda staan, maar we moeten bij het begin beginnen: De oorzaak wegnemen. Alle plastic afval dient te worden ingezameld en recycled.

Plastic Soep zorgwekkend

Al die plastic soep in de oceanen is zorgwekkend. Zo zorgwekkend dat wij mensen al last hebben van al dat plastic in de oceaan. Lees meer over de feiten van plastic soep en verbaas u hoe onze wateren verzadigd raken met plastic soep.